19 กุมภาพันธ์ 2562 พบสถานประชุมเชิงปฏิบัติการโบราณในไซนา

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1498876

นักโบราณคดีอียิปต์ขุดพบสถานที่แห่งนี้ในแหล่งโบราณคดีชื่อ เทล อาบู ซายไฟ (Tel Abu Saifi) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรไซนายโดยสันนิษฐานว่าโครงสร้างดังกล่าวอาจสร้างเพื่อเป็นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเป็นพื้นที่สำหรับทำเวิร์กช็อป (workshop) เกี่ยวกับการต่อเรือและซ่อมแซมเรือในสมัยราชวงศ์ทอเลมีเมื่อ 332-30 ปีก่อนคริสตกาล และสถานที่นี้ยังถูกกล่าวถึงว่าเคยเป็นที่ตั้งของป้อมปราการโรมันแห่งซิลลา การค้นพบครั้งนี้รัฐบาลอียิปต์หวังว่าการจะช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศให้ฟื้นคืนเร็วยิ่งขึ้น หลังจากประสบกับวิกฤติครั้งใหญ่ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบและเกิดการจลาจลในปี พ.ศ.2554.